ติดต่อ

Contact to Leenova Hotel

ส่งอีเมล์

ที่อยู่

83 ซอยสุภาพงษ์1 แยก 3 ถนนศรีนครินทร์ 42 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โรงแรม โทร : 66-2-330-8898 / โทรศัพท์มือถือ: 097-949-5994
แฟกซ์ : 66-2-330-8898 ext 1003 อีเมล์ : info@leenovahotel.com

เชื่อมต่อเครือข่าย

Line ID: leenova1